Jurek K.

13 tekstów – auto­rem jest Ju­rek K..

Gdzie jest ten śliczny mały AMO­REK ? gdzie je­go łuk ? gdzie strzała ? i cze­mu do mnie jeszcze nie strze­lał ?
Oto jest py­tanie ? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 stycznia 2013, 23:34

Af­ga­nis­tan co to za dziw­ny kraj , w mgnieniu oka zna­lazłem się w epo­ce śred­niowie­cza połączo­nej z nor­malnym światem przy po­mocy tyl­ko jed­nej as­falto­wej dro­gi - IED­sztra­se . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 stycznia 2013, 18:48

Odtwórz nic do­dać nic ująć :) 

Kiedyś się tra­fi ta śnieżka :P 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 lipca 2012, 21:02

Złud­na miłość,szczęście który­mi zos­ta­liśmy ob­da­rowa­ni jest niczym li­zanie li­zaka przez pa­pierek . Praw­da czy Fałsz ?? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lipca 2012, 00:03

zos­tając żołnie­rzem zrzu­ciłem z siebie jarzmo człowieczeństwa 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 lipca 2012, 13:29

Szu­kałem ,szu­kałem tej jed­nej je­dynej lecz gdy już siły i chęci dal­szych poszu­kiwań mnie opuszczały nag­le po­jawiłaś się czy to ty ?? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 lipca 2012, 20:05

Niedługo lecę tam gdzie już byłem , lecę tam by na pół ro­ku stać się zu­pełnie in­nym człowiekiem , może tam od­najdę siebie? . 

myśl • 14 lipca 2012, 15:11

Człowiek myśląc ze ma pecha, jest z góry na niego ska­zany ! 

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 sierpnia 2010, 00:12

By­liśmy tak blis­ko siebie a te­raz jes­teśmy tak da­leko.Czy da­ne nam będzie zno­wu być ra­zem? Czy zmusze­ni będziemy mi­jać się jak słońce z księżycem po niebie licząc się z tym ze już nig­dy nie spotkamy? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 2 sierpnia 2010, 00:50

Dlacze­go na drodze ci się oświad­czyłem? Dro­ga jest jak Zy­cie, pełno w niej zakrętów dziur i nies­podzianek, drogą sa­memu ciężko jest iść, tak jak sa­memu ciężko jest iść przez Zy­cie. Dla­tego właśnie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 lipca 2010, 00:08

Jurek K.

Nie ma miłości obustronnej. Nie ma wtedy szczerości. Jest to krępujące. Nie ma miłości absolutnej i wzajemnej. Wtedy ktoś się wycofuje. Czegoś nie może znieść. To chyba czysty egoizm. Chce się kochać bardziej niż być kochanym. Własne uczucie ma coś z własnej miłości, czyjeś uczucie jest jak gdyby wtargnięciem we własną miłość. Jan Paweł Krasnodębski Och, miłości moja, tęsknię za tobą, tę tęsknotę jak ból czuję w skórze, w gardle, z każdym oddechem mam uczucie, jakbym wdychał pustkę w piersi, w których już cię nie ma. — Julio Cortázar

Zeszyty
  • Prawdziwe – (może znajdę za­giniony skarb, który na­dal nie tyl­ko ja poszu­kuję w la­biryn­cie Życia)... ~Ma­rie © 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jurek K.

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność